NARCISME

Hier staan enkele goede en informatieve berichten
Gesloten
Precious

NARCISME

Bericht door Precious » 11 mei 2009, 20:05

Een narcist zoekt voortdurend bevestiging voor zijn/haar in feite onzekere ego. Hiervoor moet heel veel, zo niet alles wijken.
Het kan zich uiten in betweterij, opschepperij, kleinering/vernedering van anderen en een overgevoeligheid voor krenking. In dit gedrag is de narcist niet of nauwelijks te veranderen.

Het heeft dan ook weinig zin om een echte narcist met zijn/haar gedrag te confronteren. De narcist zal beweren dat het aan jou ligt dat hij/zij zo reageert.

Narcisme wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een sterke behoefte aan bewondering en een laag inlevingsvermogen. Ze kunnen in eerste instantie overkomen als charmant en interessant, maar als relaties langer duren blijkt hun egocentrisme vaak een ernstig obstakel.

Niet zelden eisen ze een voorkeursbehandeling. Als dit niet gebeurt, voelen ze zich snel gekrenkt of ondergewaardeerd. Dit kan ook tot enorme woedeaanvallen leiden.

Als er al iets fout loopt ligt de schuld onveranderlijk bij een ander.

Ze willen macht hebben. Als dit lang genoeg duurt is het wachten tot het moment dat moegetergde mensen uit de omgeving van de narcist het plots niet meer pikken. Door een relatief onbeduidende aanleiding kan hij dan alle steun verliezen en aan de kant geschoven worden.

Narcisten wisselen wel regelmatig van levensgezel. Ze scheiden vaker dan anderen. Als de levensgezel te vaak begint te morren en niet meer voldoet aan de hoge eisen van de narcist, vliegt hij of zij de laan uit, als ze al niet zelf uitgeput de benen neemt.

Zij kunnen veel persoonlijke charme bezitten. Een laag of sterk wisselend zelfgevoel vormt de kern van hun problemen (en de lijdensdruk). Veel van hun acties en prestaties zijn erop gericht om dit niet te voelen.

De persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis weet zich onvoldoende in te leven in de behoeften en noden van anderen. Het contact met de ander dient vaak de versterking van het eigen zelfgevoel, zonder dat een diepere uitwisseling van gevoelens ontstaat.

In het contact met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis kan het gevoel ontstaan dat je gebruikt wordt voor de bevestiging van de ander. In de praktijk kan het contact prettig zijn zolang je meegaat in de wensen en behoeften van de ander, maar ontstaat een probleem wanneer je jouw eigen weg wilt bewandelen. Conflicten kunnen makkelijk leiden tot verbreking van het contact.

Hierbij dient de relatie met de ander uitsluitend voor de eigen behoeftebevrediging en wordt de ander de leverancier van die bevrediging.
Dit gaat gepaard met kilheid en een gebrek aan empathie. Door het hanteren van zelfzuchtige normen worden de eigen verlangens, behoeften en fantasieen nauwelijks gecompenseerd door een gezond normbesef omtrent de grenzen en behoeften van anderen.

De narcist heeft dan onvoldoende controle over zijn fantasieen. Toch beseft hij (of zij !) dat zijn fantasieen niet volledig sporen met de realiteit op momenten dat hij daarmee door anderen wordt geconfronteerd.

Een narcist reageert vaak woedend op afwijzing en/of kritiek.

De zelfoverschatting lijkt samen te hangen met een zeer kwetsbaar zelfgevoel.
Strijd en woede is een belangrijk bestanddeel in het leven van mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Zij willen dat alles op hun manier gebeurt en kunnen razend worden als iemand daar kritiek op heeft of er tegenin wil gaan.

De kwetsbaarheid van het zelfgevoel komt enerzijds tot uitdrukking door grote behoefte aan bewondering en anderzijds door de grote woede waarmee zij kunnen reageren op een belediging of veronachtzaming.

De relaties met andere mensen zijn kwetsbaar. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis halen zich behalve hun eigen woede ook gemakkelijk de woede van anderen op de hals doordat zij zich niet aan de algemene normen en waarden houden. Ook kunnen zij mensen voor hun karretje spannen en zelfs uitbuiten.

Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis tonen weinig begrip voor anderen en zullen zich vooral met anderen bezighouden om er zelf beter van te worden. Het vermogen om zich in te leven in de gevoelens van andere mensen lijkt zeer beperkt te zijn.

Wanneer je te maken hebt met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis dan ga je jezelf vroeg of laat afvragen of je nog wel meetelt. De persoon heeft jou ongetwijfeld eerst opgehemeld, maar geleidelijk kom je er achter dat het diegene vooral te doen was om hem of haar te loven en te prijzen. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis kunnen zeer interessant zijn, maar vooral interessant doen. Ze scheppen op en ze zijn een tikkeltje snobistisch en dat is soms te zacht uitgedrukt.

Op een gegeven moment voel je jezelf gebruikt door deze mensen. Ze krijgen het soms goed voor elkaar om anderen voor hun karretje te spannen, maar het gaat alleen goed zolang ze niet tegengesproken worden.

Kritiek verdragen ze slecht, dat merk je aan de gespannen stilte die er valt en wanneer je ze afwijst kunnen ze in een razende woede terechtkomen.

Het zijn vaak mensen die zichzelf graag horen spreken.

Maar pas op wanneer je eenmaal echt in een conflict verzeild bent. Eenmaal razend zal iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis geen spaan van je heel willen laten en je bij die iedereen die het wil horen roetzwart maken.

Meestal beleven mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zichzelf als erg belangrijk en bijzonder; soms wordt dit echter afgewisseld met minderwaardigheidsgevoelens.

Ze zijn vaak overgevoelig voor het oordeel van anderen, hoewel ze dat misschien niet zullen erkennen. In relaties zijn zij gericht op het behalen van eigen voordeel en neigen zij tot het uitbuiten van de ander.

Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis overschatten vaak hun eigen capaciteiten en prestaties en zijn geneigd die van anderen te onderschatten. Ze verwachten dat andere mensen ook zien hoe bijzonder zij zijn en reageren verontwaardigd of boos als hun niet de lofbetuigingen of privileges ten deel vallen die ze menen te verdienen.
Ze vertellen uitgebreid over hun eigen bezigheden en zorgen, terwijl ze het verhaal van de gesprekspartner ongeduldig en ongeinteresseerd aanhoren. Ze zijn zelf snel gekwetst, maar lijken zich weinig aan te trekken van de mogelijkheid dat ze zelf ook anderen kunnen kwetsen.

Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken! Ze geloven stellig in hun eigen leugens, als er dan commentaar komt barst de bom en komen er ordinaire, onredelijke scheldpartijen. Een narcist heeft nooit schuld en heeft altijd gelijk! Ze pakken bijna iedereen in met hun charme en hun leugens en ga jij dan maar eens vertellen dat het niet klopt!
Ze gedijen het best als ze macht over je hebben, dus in moeilijke situaties, of eigenlijk als je zelf niet lekker in je vel zit of iets naars hebt meegemaakt. Dan komen ze en palmen je in met hun medeleven/charme, wat dat ook mag zijn. Ze gaan dag en nacht voor je klaar staan totdat je murw bent.
Naar buiten toe is er dan vaak nog de charme en het gespeelde sociale gevoel, maar verder zal je het niet meer tegenkomen en kom je meer de egocentrische medemens tegen. Deze mensen zuigen je helemaal leeg.
Het heeft helemaal geen zin om een narcist op zijn tekortkomingen te wijzen. Het enige wat dit veroorzaakt is frustratie en uiteindelijk boosheid. Boosheid is de enige echte emotie in het leven van een narcist. Het blijven wijzen/vragen om zijn verantwoordelijkheden te nemen veroorzaakt alleen maar irritatie.Narcisten zijn goed in emotionele manipulatie/chantage.

Als je tegenover een narcist je mening uit of in verweer gaat wordt hij hard en koud, gaat je negeren en straffen. Ze tonen geen respect. Ze tillen heel zwaar aan kleine dingen, maken van een mug een olifant. Een tijdje is het weer leuk en dan komt er weer ruzie door een kleine irritatie die een lange nasleep heeft.
Zoals vroeger wordt het eigenlijk nooit meer. Ze kunnen niet meer lief zijn en geven geen of weinig aandacht. Dan moet je weer geduld hebben totdat ze dat wel weer kunnen. In tijden van ruzie kan het ze niets schelen hoe jij je voelt. Ze kunnen erg leuk en charmant doen tot je in hun ogen iets fout doet, terwijl je zelf niet eens weet wat je fout hebt gedaan, dat moet je maar raden. Een narcist heeft altijd een muur om zich heen om zichzelf te beschermen en als ze die muur helemaal optrekken voelt of realiseert hij zich niets.

Een ding is zeker: je komt je grens tegen, ook als je hem zelf niet stelt. Dan moet je stoppen, of je nou wilt of niet, omdat je de energie niet meer hebt en jezelf bent kwijtgeraakt. Of je wordt juist dan in de steek gelaten wanneer je niets meer te bieden hebt, omdat je helemaal op bent.

Waarom gebeurt het jou en hoe kan je voorkomen dat het je nog eens overkomt? Als je zelf in een moeilijke periode zit en dus extra kwetsbaar bent en erg verlangt naar iemand die lief voor je is dan is het extra oppassen geblazen. Narcisten hebben hier een fijne neus voor. Je bent dan makkelijker bereid je grenzen te verleggen. Daarbij moet je wel een sterke persoonlijkheid hebben, in de zin van dat je gewend bent je eigen problemen op te lossen en de eigenschap daarbij ook anderen makkelijk te willen helpen. Dit moet voor de narcist duidelijk zijn want ze minachten zwakte en hebben beslist geen zin om zich echt met jouw problemen bezig te houden. Je moet een goed invoelend vermogen hebben en de moraal dat je iemand met problemen niet in de steek laat. Op deze eigenschappen word je uitgezocht en als je gevoelig bent voor de persoonlijkheid die ze jou op dat moment presenteren (want het is niets meer dan een presentatie) word je verliefd op ze en kan het feest voor de narcist pas echt beginnen.

De aap kruipt beetje bij beetje uit zijn mouw, het vervolg is steeds hetzelfde. De weg terug wordt alsmaar moeilijker, want jij wordt alsmaar zwakker. Je snapt immers niet wat er gebeurt en dat kan ook niet omdat de narcist van alles verzwijgt en verdraait en jou aan jezelf aan het twijfelen weet te brengen. Alles ligt immers ook altijd aan jou. Je bedenkt van alles, zoekt allerlei oorzaken, graaft tot in het diepste, ook van jezelf, maar je komt er niet uit.
Totdat de werkelijkheid van de narcist aan het licht komt. Deze is zo hard en onbegrijpelijk dat je het niet kunt geloven en plaatsen en dus compleet onderuit gaat. Ieder mens met gevoel zou hier zo op reageren.

Narcisten breken meer af dan dat ze investeren. Kies voor jezelf voordat hij (met) jou breekt. Want hoe sterk je ook bent, het vreet (negatieve) energie. Het stopt niet vanzelf. Het is het gevolg van een onverwerkt, onervaren deel uit het verleden wat hem of haar zo heeft gemaakt, maar is geen excuus om zo te zijn.
Zolang dit niet wordt erkend door de persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, is er weinig kans op verbetering en slopend voor de partner.

Hoogtepunten worden bij de partner onbewust overgewaardeerd, omdat je er zo blij mee bent na een dieptepunt. De hoogtepunten houden je lang op de been, geven hoop op verbetering terwijl veel hoogtepunten normaal zouden moeten zijn in een relatie.

Narcisten zullen met name in intieme relaties erg gespannen zijn. Er is niet veel voor nodig om de laatste druppel in de emmer te laten vallen. Een narcist zal dan proberen jou de schuld te geven. Het onthouden van contact, intimiteit en seks kan ook een boosaardige daad zijn die een narcist kan plegen.

Een narcist zal dat trouwens zelf niet zo zien, hij heeft gewoon even behoefte aan ruimte. Een narcist kan zeker vrienden hebben. Hij kan immers heel charmant zijn en betrokken en vriendelijk overkomen. Een narcist speelt toneel: zo krijgt hij aandacht, respect en waardering: precies wat hij hard nodig heeft. Maar hij wil ook niet afhankelijk ervan zijn: dus houdt hij ze op een afstand en is hij harteloos kritisch achter hun rug om.

Veel narcisten zijn goed in staat om hun leven te organiseren. Wat je vaak wel zult zien is dat er iemand anders is die de rotzooi voor ze opruimt: een moeder, een partner, een secretaresse etc.. Als ze alleen komen te staan dan kan hun leven echter in duigen vallen. Hun manier van organiseren is gericht op voldoen aan eisen en verwachtingen die van buiten komen: niet vanuit een gezonde eigen interne bron.

Een narcist zal zichzelf onder ogen zien als hij de bodem raakt van zijn misere. Dan, heel even, ervaart hij wie hij is. Maar dat kan best tijdelijk zijn. Alles in hun verzet zich om levenspijn te voelen. Dan zoeken ze van alles om die pijn toe te dekken. Ze zijn niet in staat om de wispelturigheid van het leven onder ogen te zien.

Narcisten redden zich door vrij frequent te wisselen van baan, partner en vriendenkring. Er gaat achter een dergelijk levenspatroon een onrustig en wantrouwig mens schuil. Een narcist is als een verslaafde altijd op zoek naar adoratie. Op het uitblijven van adoratie of erger nog, op kritiek wordt gereageerd met woede of met een plotseling verlies van zelfvertrouwen.
Het gedrag van narcisten kan twee soorten reacties oproepen: bewondering of ergernis en concurrentie. Deze reacties kunnen elkaar ook afwisselen. De eerste indruk is dan heel positief, men denkt met een sterke persoonlijkheid te maken te hebben. Degenen die hen beter leren kennen ontdekken echter hoe koel, afstandelijk en berekenend ze zijn. Een belangrijk kenmerk van narcisten is een onvermogen of onwil om echt rekening te houden met anderen.
Niettemin kan de flamboyante verpakking op sommige mensen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen. De presentatie kan zo overtuigend zijn dat anderen zich aangetrokken voelen soms tegen beter weten in.

Omgaan met een narcist is mogelijk indien jij als partner ervoor kiest om jezelf compleet weg te cijferen ten behoeve van de narcist zonder dat jou dit ongelukkig maakt. Kort gezegd: de narcist zal altijd dat doen wat hij of zij wil zonder rekening te houden met de gevoelens, mening enz. van de personen waarmee wat voor relatie dan ook heeft.

In het onderhandelen met een narcist heb jij een groot nadeel en dat is dat jij veel meer gevoel hebt en daardoor kwetsbaarder bent. Daarbij wil een mens met een gezonde moraal het spel eerlijk spelen. Een narcist echter zal alle eerlijke en oneerlijke middelen gebruiken om zijn doel te bereiken.
Er is echter een zeer belangrijke beperking : zijn/haar goede, mooie, grandioze facade moet bij iedereen die belangrijk is in zijn/haar leven in stand blijven.
Dit kun jij gebruiken, maar hier moet je ook terdege rekening mee houden, want hij/zij zal er alles aan doen om jou bij die voor hem/haar belangrijke personen eerst in een kwaad daglicht te zetten. Geen enkele leugen en verdraaiing van de feiten wordt geschuwd.

Narcisten gaan egocentrisch en rucksichtloss op hun doel af. Een narcist accepteert zijn ware zelf niet en zet een masker op om zijn onvermogen om te voelen te verbergen.
Een narcist houdt niet van zichzelf (ook al lijkt het juist van wel, dit is de diepste oorzaak van narcisme) en kan daarom ook niet van anderen houden.

Na grote krenkingen (afgewezen worden) kunnen deze mensen vaak langdurig somber, zeer depressief

Gesloten