PSYCHISCH GEWELD

Hier staan enkele goede en informatieve berichten
Gesloten
Precious

PSYCHISCH GEWELD

Bericht door Precious » 11 mei 2009, 20:41

PSYCHISCH GEWELD IN HET DAGELIJKS LEVEN

INTIMIDATIE IN DE PRIVÉSFEER

Psychisch geweld tussen levenspartners

Psychisch geweld tussen levenspartners wordt vaak ontkend. En anders wordt het ofwel gebagatelliseerd, ofwel herleid tot een simpele dominantierelatie. De partner wordt geacht medeplichtig aan of zelfs verantwoordelijk voor deze ongezonde relatie te zijn. Op die manier wordt ontkend hoezeer het slachtoffer klem zit, hoe verlamd hij is en hoe onmogelijk het is geworden om zich nog te verdedigen. Door de ongezonde aard van de relatie te ontkennen, wordt ook ontkend hoe agressief de partner zich gedraagt en hoe ernstig de psychische gevolgen zijn voor het slachtoffer. De agressie is namelijk bijzonder subtiel, er zijn geen tastbare sporen en getuigen neigen ertoe, een onaardig woord te interpreteren als een doodgewoon relatieconflict tussen twee verschillende karakters. Intussen betreft het echter een gewelddadige poging tot morele en zelfs fysieke vernietiging van de ander. En soms slaagt die poging ook nog.

Macht

Binnen een relatie kan narcistisch, wreed gedrag ontstaan wanneer de factor gevoel ontbreekt, of wanneer de afstand tot de beminde te gering is. Een te nauwe verbondenheid kan zorgen voor angstgevoelens en zo komt het dat juist binnen de allerintiemste relaties het psychisch geweld het allergrootst is. Een narcistisch individu probeert de ander dwangmatig in zijn greep te houden, maar vreest tegelijkertijd dat die ander te dichtbij komt en de overhand zal gaan krijgen. Het gaat er dus om die ander juist afhankelijk of zelfs tot een soort bezit te maken, want zo bevestigt de narcist zijn of haar eigen macht. Een partner die geketend is door twijfel en schuldgevoelens, kan immers niet reageren.
De onuitgesproken boodschap luidt: ‘Ik hou niet van je!’, maar die boodschap wordt versluierd om te voorkomen dat de ander weggaat en zal dus nooit met zoveel woorden worden uitgesproken. De bedoeling is de partner continu te frustreren en te voorkomen dat de partner zelfstandig gaat nadenken, want dan wordt hij zich misschien bewust van het proces.
Een narcistische persoon gebruikt de factor macht om zijn partner te verlammen, door haar of hem in een positie van onduidelijkheid en onzekerheid te manoeuvreren. Op die manier hoeft hij zich namelijk niet in een heuse één-op-één relatie te begeven, want daarvoor is hij juist bang. Hij houdt de ander op afstand, binnen grenzen die voor hem ongevaarlijk zijn. Om te verhinderen dat zijn partner hem onverwachts voor het blok zet, doet hij juist datgene wat hij eigenlijk niet wil, namelijk de ander verstikken en op die manier ‘tot zijn beschikking’ houden. Een relatie waarin iemand met pervers-narcistische neigingen de overhand heeft, is een moordende relatie, waarin de ander systematisch wordt gekleineerd en in het geniep wordt aangevallen.
Dit proces kan alleen plaatsvinden dankzij een overgrote tolerantie van de partner. Deze tolerantie wordt door pscycho-analytici vaak geïnterpreteerd als een compensatie voor onbewuste (en in wezen masochistische) voordelen die de partner binnen een dergelijke relatie meent te ervaren. We zullen zien dat die interpretatie maar gedeeltelijk geldig is, want sommige partners hadden voorafgaand aan deze relatie niet eerder neigingen tot zelfkwelling vertoont en zullen die ook na afloop van de relatie niet vertonen. Ook zullen we zien dat dit een gevaarlijke interpretatie is, want ze staaft juist de schuld van de partner en helpt in geen enkel opzicht bij het zoeken naar manieren om uit de impasse te komen.
De oorsprong van die tolerantie ligt vaak in een loyaliteitsconflict binnen het gezin, dat er bijvoorbeeld toe leidt dat kinderen het gedrag van hun ouders herhalen, of in het feit dat de ene partner een troostende rol op zich neemt tegenover het narcisme van de ander, een soort missie waarbij de een zich opoffert voor de ander.

Geweld

Psychisch geweld treedt duidelijk naar voren tijdens een crisis, waarbij een persoon met een pervers verdedigingsmechanisme geen verantwoordelijkheid durft te nemen voor een moeilijke beslissing. Dan gaat het om indirect geweld, voornamelijk vanuit een gebrek aan respect voor de ander.
Pervers narcisme zorgt voor grote ellende in gezinnen. Het verbreekt banden en vernielt ongemerkt iedere individualiteit. Mensen met een pervers-narcistische inslag weten hun geweld zo goed te maskeren dat ze vaak een heel goed beeld van zichzelf geven. Het diskwalificerende proces kan nog perverser worden door een derde te laten optreden, meestal de andere ouder, die ongeweten zelf ook in de ban van de agressor verkeert.

Gesloten